Werkzaamheden

 

Adviesburo Veritas richt zich met haar werkzaamheden voornamelijk op de financiŽle dienstverlening bij

organisaties binnen de non-profit sector, zoals gemeenten en provincies. Deze organisaties kennen een

eigen dynamiek en vragen daarom om een specialistische aanpak. Adviesburo Veritas kan o.a.

behulpzaam zijn bij de volgende werkzaamheden:

 

* leidinggeven aan afdelingen

* opleiden / coachen van medewerkers

* tijdelijk invullen van vacatures

* opstellen van begrotingen, tussentijdse rapportages, jaarrekeningen

* opzetten van interne controles en uitvoeren van rechtmatigheidcontrole

* verbeteren van de planning & control-cyclus

* (her)inrichten van (sub)administraties

* uitvoeren van sterkte/zwakteanalyses en implementeren van verbeteringen

* begeleiden bij organisatiebrede verandertrajecten

adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas, adviesburo veritas,