Portfolio

Portofolio 3

Via drie grote decentralisatieoperaties op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie werd het takenpakket van de gemeenten in 2015 flink uitgebreid. Bij een kleine gemeente in het westen van het land zorgde ik voor de (financiële) implementatie van deze nieuwe taken.

Portofolio 2

Bij een beneden gemiddelde gemeente in het noorden van het land leidde ik een starter op de arbeidsmarkt in ruim één jaar op tot een volwaardige adviseur interne controle. De werkbegeleiding vond plaats in combinatie met een interne controle opleiding. Mijn inzet kon ik tijdens deze periode stapsgewijs afbouwen.

Portofolio 1

Bij een middelgrote gemeente in het westen van het land gaf ik leiding aan een afdeling van 15 FTE. Dat kenmerkte zich enerzijds door veelal individuele begeleiding van medewerkers. Anderzijds in het creëren van duidelijkheid in de werkprocessen van de afdeling. Tenslotte begeleidde ik de afdeling bij de samenvoeging met een andere afdeling tot een ... Meer lezen