Werkzaamheden

Adviesburo Veritas richt zich met haar werkzaamheden voornamelijk op de financiƫle dienstverlening bij organisaties binnen de non-profit sector, zoals gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Deze organisaties kennen een eigen dynamiek en vragen daarom om een specialistische aanpak. Adviesburo Veritas kan o.a. behulpzaam zijn bij de volgende werkzaamheden:
  • tijdelijk invullen van vacatures;
  • opstellen van begrotingen, tussentijdse rapportages, jaarrekeningen;
  • opstellen van de SiSa-vrantwoording;
  • (her)inrichten van (sub)administraties;
  • uitvoeren van sterkte/zwakteanalyses en implementeren van verbeteringen;
  • begeleiden bij organisatiebrede verandertrajecten;
  • opzetten van interne controles en uitvoeren van rechtmatigheidcontrole;
  • verbeteren van de planning & control-cyclus;
  • opleiden / coachen van medewerkers.